Cumpara ANVELOPE VARA cu Pret Mic de pe Vadrexim.ro !

RCA - raspundere civila auto

In aceasta asigurare sunt cuprinsi toti detinatorii (persoane fizice si persoane juridice) de autovehicule, inmatriculate si folosite in Romania, pentru cazurile de raspundere civila delictuala, ca urmare a pagubelor produse prin accidente de autovehicule pe teritoriul tarii noastre. Sunt cuprinsi in asigurare si detinatorii de troleibuze si tramvaie. De asemenea, sunt obligate sa se asigure si persoanele straine, posesoare de autovehicule pe care le folosesc pe teritoriul tarii noastre, daca nu poseda documente internationale de asigurare valabile pe teritoriul Romaniei, sau valabilitatea acestora a expirat.

Nu sunt cuprinse in asigurare persoanele fizice si cele juridice care detin autovehicule cu capacitate cilindrica a motorului de pana la 69 cm3. Aceasta exceptie trebuie inteleasa in stransa legatura cu faptul ca, practica demonstreaza ca, accidentele de circulatie produse de aceste autovehicule au o frecventa si o intensitate mult mai reduse decat cele provocate de alte tipuri de autovehicule. Salariatii, soferi profesionisti la persoane juridice, nu sunt cuprinsi in aceasta asigurare. Ei pot contracta asigurari facultative de raspundere civila.

Primele de asigurare sunt stabilite diferentiat, in functie de:
- felul autovehiculului
- persoane fizice sau persoane juridice
- locul inmatricularii (in tara sau in strainatate)

Persoanele care detin autovehicule inmatriculate in Romania, platesc primele de asigurare astfel:
- de la data eliberarii autorizatiei provizorii de circulatie
- de la data inmatricularii autovehiculului in circulatie, pentru autovehiculele care se inmatriculeaza in perioada 1 ianuarie - 31 decembrie
- pentru autovehiculele care erau deja inmatriculate la data de 31 decembrie, primele de asigurare se platesc pentru intregul an urmator sau fractionat, aferent perioadelor: (1 ianuarie -31 mai până la 31 decembrie) sau (1 iunie -31 decembrie).

In cazul neachitarii la scadenta a primelor prevazute in tarif, detinatorul autovehiculului este neasigurat pana in momentul achitarii primei de asigurare, iar daca este surprins in circulatie, de catre organele de politie, suporta o amenda si retinerea certificatului de inmatriculare a autovehiculului. Pentru autovehiculele care apartin agentilor economici ce desfasoara o activitate sezoniera, in agricultura sau constructii si care nu sunt utilizate timp de cel putin 3 luni consecutive, primele de asigurare se calculeaza lunar si reprezinta 1/12 din prima de asigurare anuala. Cei care detin parcuri auto, formate din cel putin 20 de autovehicule inmatriculate, pot negocia cu societatile de asigurari autorizate plata fractionata a primelor de asigurare. Nivelul primelor de asigurare poate fi majorat in cursul anului prin hotarare a Guvernului, daca se inregistreaza o rata a inflatiei mai mare decat cea care a fost avuta in vedere la stabilirea nivelului primelor de asigurare.

Persoanele care intra pe teritoriul Romaniei cu autovehicule inmatriculate in strainatate, dar neasigurate sau ale caror asigurari expira in timpul in care se afla pe teritoriul Romaniei, platesc primele de asigurare aferente perioadei in care autovehiculul neasigurat se afla in Romania, anticipat si integral. Asiguratul face dovada platii primelor de asigurare prin chitanta, dispozitie de plata sau alt document probator al platii. De asemenea, dovedirea existentei asigurarii se face cu tichetul de asigurare emis de asiguratorii autorizati sa practice aceasta asigurare. Incalcarea de catre persoanele fizice si juridice a obligatiei de asigurare, prevazuta la art. 48 si 56 din Legea nr. 136/1995 se sanctioneaza cu amenda si cu retinerea certificatului de inmatriculare a autovehiculului, pana la prezentarea documentului privind incheierea asigurarii, potrivit art. 64 din Legea nr. 136/1995.

Raspunderea societatii de asigurari incepe: 
- dupa 48 de ore de la expirarea zilei in care s-a platit asiguratorului prima de asigurare
- din momentul platii primei de asigurare, dar nu mai devreme de data intrarii in vigoare a asigurarii, inscrisa in document, pentru asiguratul care isi indeplineste obligatiile de plata a primei de asigurare la timp
- din momentul platii primei de asigurare, dar nu mai devreme de data intrarii in vigoare a asigurarii, inscrisa in document, si de data eliberarii autorizatiei provizorii de circulatie sau a inmatricularii/reinmatricularii autovehiculului pe numele detinatorului, pentru asiguratul care isi indeplineste complet si la timp obligatiile de plata a primei de asigurare.

Raspunderea societatii de asigurari inceteaza la orele 24 ale ultimei zile de valabilitate a asigurarii inscrise in tichetul de asigurare, pentru care s-a platit prima de asigurare datorata sau, anterior acestei date, in momentul radierii autovehiculului ori expirarii documentelor internationale de asigurare. In cazul in care o persoana cuprinsa in asigurarea de raspundere civila prin efectul legii este vinovata de producerea unui accident, in urma caruia este avariat autoturismul sau, ea nu va primi despagubirea. In aceasta situatie ea va fi despagubita numai daca avea incheiata o asigurare facultativa de avarii (autocasco). De asemenea, nu se acorda despagubiri cand autorul accidentului a ramas neidentificat sau autovehiculul este neasigurat. Daca la data producerii accidentului exista mai multe asigurari valabile pentru acelasi detinator de autovehicul, despagubirea totala (suma asigurata) se suporta in parti egale de catre toate societatile de asigurari. In astfel de cazuri, asiguratul este obligat sa informeze societatile de asigurari despre incheierea asigurarii cu fiecare dintre ele.

Societatile de asigurari acorda despagubiri pentru prejudiciile de care asiguratii raspund potrivit legii, fata de terte persoane pagubite sau afectate prin accidente de autovehicule care au loc pe teritoriul Romaniei, precum si pentru cheltuielile facute de asigurati in procesul civil. Despagubirile se acorda pentru sumele pe care asiguratul este obligat sa le plateasca drept desdaunare si cheltuieli de judecata civila persoanelor afectate prin vatamare corporala sau deces si prin avarierea sau distrugerea bunurilor. In caz de vatamare corporala sau deces, sumele asigurate se acorda pentru persoanele aflate in afara autovehiculului care a produs accidentul, iar pentru persoanele aflate in acel autovehicul numai daca acestea nu erau transportate in baza unui raport contractual existent cu detinatorul autovehiculului respectiv. Despagubirile se stabilesc pe baza conventiei dintre asigurat, persoana pagubita si societatea de asigurari, ori prin hotararea organului de jurisdictie competent, pronuntata in Romania. Invoiala numai intre asigurat si persoana pagubita, urmata de o hotarare judecatoreasca, care consfinteste tranzactia acestora, nu-1 obliga pe asigurator la plata.

La stabilirea despagubirii, in cazul avarierii sau distrugerii bunurilor, se iau ca baza de calcul pretentiile formulate de persoanele pagubite, avandu-se in vedere prevederile legale privind acoperirea cuantumului pagubelor provocate bunurilor, fara a depasi diferenta dintre valoarea acestora din momentul producerii accidentului si valoarea ramasa si nici limita maxima a despagubirilor de asigurare prevazuta de normele in vigoare. Despagubirile se acorda si atunci cand cel care conducea autovehiculul, raspunzator de producerea accidentului, este o alta persoana decat asiguratul. De asemenea, despagubirile se platesc si in situatia in care persoanele pagubite nu au domiciliul, resedinta sau sediul in Romania. In caz de vatamare corporala sau deces al unei persoane, ori de avariere sau distrugere de bunuri, se acorda despagubiri daca autovehiculul care a produs accidentul este identificat si asigurat.

Societatea de asigurari poate fi chemata in judecata de persoanele pagubite in cazul in care cel care a produs accidentul de autovehicul:
- a ramas necunoscut
- a incetat din viata si nu exista persoane care sa raspunda pentru paguba produsa
- fiind strain a parasit tara inainte de judecarea procesului

In urma produceriii accidentului, organele de politie incheie procesele-verbale de constatare, cu participarea celor implicati in accident si in prezenta a doi martori. Acestea sunt semnate de toate persoanele care iau parte la intocmirea lor. La stabilirea despagubirii (sumei asigurate), in cazul avarierii sau distrugerii bunurilor, se iau ca baza de calcul pretentiile formulate de persoanele pagubite, avandu-se in vedere prevederile legale, acoperirea cuantumului pagubelor aduse bunurilor, fara a depasi valoarea acestora din momentul producerii accidentului si nici limita maxima a despagubirilor legale de asigurare. Despagubirile pentru autovehicule nu pot depasi cuantumul pagubei si nici diferenta dintre valoarea autovehiculului la data producerii accidentului si valoarea ramasa. Prin valoarea ramasa se intelege valoarea acelor parti din autovehicul ramase neavariate, fara a se putea depasi 25% din valoarea autovehiculului. Valoarea autovehiculului la data producerii accidentului se determina scazandu-se, din valoarea autovehiculului de aceeasi marca, uzura corespunzatoare. Cuantumul pagubei la autovehicule este egal cu costul reparatiilor partilor componente sau pieselor avariate ori costul de inlocuire a acestora, inclusiv cheltuielile pentru materiale, precum si cele de demontare si montare aferente reparatiilor si inlocuirilor, stabilite la preturile practicate de unitatile de achizitie, din care se scade valoarea eventualelor deseuri si a partilor ramase neavariate. La stabilirea despagubirilor pentru autovehiculele distruse sau avariate se tine seama de valoarea de nou si de uzura acestora. Valoarea de nou a autovehiculului avariat este pretul practicat de unitatile specializate, la data producerii accidentului, pentru un autovehicul nou identic sau asemanator.

Pentru autovehiculele de tipuri la care nu exista preturi stabilite sau pentru tipuri ori modele ce nu se mai fabrica, valorile de nou se stabilesc prin asimilare cu preturile de vanzare practicate la data accidentului, ale unor autovehicule care au caracteristici tehnice similare, din productia interna sau externa (in lipsa acestor preturi, se pot avea in vedere preturile corespunzatoare din cataloagele de specialitate), dupa caz, corectate cu un coeficient de similitudine cuprins intre 0,75 si 1,00.

Uzura autovehiculului avariat inseamna deteriorarea acestuia si se stabileste in raport cu vechimea, intrebuintarea si starea lui de intretinere la data producerii accidentului. Uzura se stabileste in functie de gradul de intrebuintare (parcurs) a autovehiculului, exprimat in kilometri, precum si de vechimea in exploatare, exprimata in unitati de timp (ani), diferentiata pe categorii de autovehicule clasificate dupa capacitatea cilindrica a motorului, in cm3, potrivit coeficientilor de uzura. Cand se cunoaste data introducerii in exploatare de nou si starea sa de intretinere, justificata tehnic, pentru stabilirea uzurii autovehiculului avariat se cauta in tabelul coeficientilor de uzura linia orizontala, corespunzatoare vechimii in exploatare (in ani) a acestuia si se stabileste un coeficient de uzura cuprins intre cei corespunzatori starii de intrebuintare buna si rea. Pentru autovehiculele inmatriculate in strainatate, valoarea acestora, la data producerii accidentului, se stabileste pe baza preturilor practicate in tara in care este inmatriculat autovehiculul, ori in tara unde a fost fabricat autovehiculul in cauza. Daca aceste preturi nu se gasesc, se au in vedere valorile reale, potrivit cataloagelor de specialitate.

Societatile de asigurari, nu acorda despagubiri pentru pagube produse: 
- dintr-un caz de forta majora (inundatie, ploaie torentiala, grindina, trasnet etc)
- din culpa exclusiva a persoanei pagubite
- din culpa exclusiva a unei terte persoane
- in cazul in care, la data accidentului detinatorul autovehiculului nu face dovada valabilitatii asigurarii obligatorii de raspundere civila, pentru pagube cauzate tertilor prin accidente de autovehicule
- pagubele situate sub limita minima a despagubirilor de asigurare prevazute in hotararea Guvernului, in vigoare la data producerii accidentului
- pentru avarierea ori distrugerea bunurilor in unul si acelasi accident, indiferent de numarul persoanelor pagubite si de numarul persoanelor raspunzatoare de producerea pagubei
- partea din prejudiciu care depaseste limitele maxime ale despagubirilor de asigurare (sumelor asigurate) prevazute in hotararea Guvernului in vigoare la data producerii accidentului, produs in unul si acelasi accident, indiferent de numarul persoanelor pagubite si de numarul persoanelor raspunzatoare de producerea pagubei
- sumele pe care conducatorul autovehiculului, raspunzator de producerea pagubei, este obligat sa le plateasca detinatorului care i-a incredintat autovehiculul asigurat, pentru avarierea sau distrugerea acestui autovehicul
- pagubele produse persoanelor sau bunurilor transportate, dacă intre detinatorul autovehiculului care a cauzat accidentul si persoanele pagubite a existat un raport contractual (civil, comercial, de munca etc. cu titlu oneros sau gratuit)
- pagubele produse la locul de munca de catre dispozitivele sau instalatiile montate pe autovehicule, atunci cand acestea sunt utilizate ca utilaje
- pagubele cauzate prin accidente survenite in timpul operatiunilor de incarcare si de descarcare, acestea constituind riscuri ale activitatii profesionale
- pagubele cauzate ca urmare a transportului de produse periculoase (radioactive, ionizante, inflamabile, explozive, corozive, combustibili) cu ocazia caruia aceste produse au determinat sau au agravat producerea pagubeiNiciun comentariu:

Trimiteți un comentariu

Opinia ta conteaza !

melimeloparis.ro