Cumpara ANVELOPE VARA cu Pret Mic de pe Vadrexim.ro !

Carte verde


Considerentele practicarii asigurarii internationale de raspundere civila sunt aceleasi ca si la asigurarea pe plan national. In anul 1947, subcomisia transporturilor rutiere a Comisiei Economice pentru Europa, de pe langa Organizatia Natiunilor Unite, a elaborat un sistem de asigurari, potrivit caruia se accepta in tara vizitata asigurarea incheiata la societatea de asigurari din tara de origine. Potrivit acestui sistem de asigurari, in fiecare tara s-a creat un „Birou al asigurarilor de autovehicule" ca organ special al societatilor de asigurari din tara respectiva, care are dreptul sa elibereze asiguratului un certificat de asigurare, in mod direct sau printr-una dintre societatile de asigurari membre. Documentul respectiv este cunoscut sub denumirea de Cartea internationala de asigurare auto sau „Cartea Verde".

Birourile din fiecare tara s-au constituit in anul 1949 intr-o organizatie internationala intitulata „Consiliul Birourilor Asigurarilor de Autovehicule", cu sediul la Londra, care a elaborat textul unei conventii inter- birouri (relatii bilaterale), precum si forma documentului de asigurare „Carte Verde" (denumita astfel dupa culoarea pe care o poarta). Conventia inter-tari a intrat in vigoare la 1 ianuarie 1953. In acest fel, „Cartea Verde" a devenit un certificat, un document international de asigurare cu valabilitate pe teritoriul fiecareia dintre tarile care fac parte din Consiliul Birourilor Asiguratorilor de Autovehicule. Biroul din fiecare tara din Europa a sistemului Carte Verde are statut de membru cu drepturi depline. Biroul unei tari situate in afara teritoriului european al sistemului Carte Verde are statut de membru afiliat.

Asigurarea internationala de raspundere civila auto este facultativa pentru pagube din accidente rutiere produse numai in afara teritoriului tarii noastre. Asigurarea se poate contracta de catre persoane fizice si juridice pentru autovehicule inmatriculate in Romania, care merg in strainatate. Prin aceasta asigurare, persoanele respective sunt practic exonerate de consecintele financiare care pot decurge din prejudiciile provocate unor terte persoane, ca urmare a eventualelor accidente de autovehicule ce s-ar putea produce pe teritoriul altor tari. In aceasta forma de asigurare nu este stabilita suma asigurata.

Primele de asigurare sunt stabilite in dolari S.U.A., se platesc anticipat si sunt diferentiate pe:
- grupe de tari pe teritoriul carora urmeaza sa se deplaseze autovehiculul
- feluri de autovehicule
- asigurati, care pot fi persoane fizice si persoane juridice
- durata asigurarii.

Societatea de asigurari acorda despagubiri persoanelor prejudiciate potrivit prevederilor legislatiei de raspundere civila din tara in care a avut loc accidentul. Pagubele se constata, se evalueaza, iar despagubirile se stabilesc si se platesc potrivit procedurii prevazute in conventiile interbirouri „Cartea Verde". Cartea Verde este un document de asigurare de raspundere civila auto, care poate fi eliberat numai de catre societatile de asigurari din tarile membre ale Consiliului Birourilor Asigurarilor de Autovehicule de la Londra. Romania este membra din anul 1964.

In Cartea Verde este mentionata denumirea societatii de asigurari si adresa acesteia din fiecare tara prin care va trece asiguratul. El va putea apela la acestea, in caz de accident, pentru constatarea, evaluarea pagubei, stabilirea si plata despagubirii. De asemenea, Cartea Verde contine informatii referitoare la: data emiterii, durata asigurarii, numarul cartii si al contractului de asigurare, numarul de circulatie, felul si marca autovehiculului, tarile in care este valabila cartea, numele si adresa asiguratului, denumirea societatii de asigurari, semnatura asiguratului, denumirea birourilor de asigurare din tarile pentru care este contractata asigurarea. La incheierea asigurarii, 2-3 exemplare se predau asiguratului iar un exemplar ramane la sucursala societătii de asigurari. Perioada de asigurare se stabileste potrivit cererii asiguratului, dar nu mai putin de 15 zile. Asigurarea este valabila numai intre datele inscrise in polita de asigurare si documentul international „Carte Verde".

Raspunderea societatii de asigurari incepe in momentul iesirii autovehiculului de pe teritoriul Romaniei, incetand in momentul reintrarii acestuia in tara. In vederea dovedirii asigurarii, societatea de asigurari elibereaza in fiecare an si pentru fiecare autovehicul documentul international „Carte Verde", in care sunt inscrisi corespondentii din strainatate ai societatii de asigurari, care garanteaza in contul lor, plata eventualelor despagubiri civile (sumelor asigurate), ca urmare a accidentelor produse de autovehiculele asigurate.

Asigurarea „Cartea Verde" nu stabileste sume asigurate. In caz de pagube materiale, vatamari corporale sau decese produse tertilor, se acorda despagubiri in conformitate cu legislatia de raspundere civila din tara in care s-a produs accidentul. Sumele datorate se stabilesc prin intelegere cu persoanele afectate sau pagubite si potrivit legislatiei de raspundere civila din tara in care s-a produs riscul asigurat.

Societatea de asigurari acorda despagubiri pentru: 
- sumele pe care asiguratul este obligat sa le plateasca ca despagubire si cheltuieli de judecata pentru prejudiciile de care raspunde, in baza legii civile din tarile mentionate in Cartea Verde, pentru pagube produse ca urmare a avarierii sau distrugerilor de bunuri ori a vatamarii corporale sau decesului persoanelor care se aflau in afara autovehiculului ce a produs accidentul
- cheltuielile efectuate de asigurat in procesul civil, daca a fost obligat la plata de despagubiri (sume asigurate). In aceste cheltuieli sunt cuprinse: onorariul pentru avocat, cheltuielile de expertiza, cheltuielile de transport ale asiguratului in vederea sustinerii procesului, dovedite cu acte.

Constatarea producerii evenimentelor asigurate, evaluarea pagubelor, stabilirea si plata despagubirilor se fac in conformitate cu modul de lucru stabilit in Conventia inter-birouri „Carte Verde".


Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu

Opinia ta conteaza !

melimeloparis.ro