Cumpara ANVELOPE VARA cu Pret Mic de pe Vadrexim.ro !

Asigurarea de raspundere civila a transportatorului in calitate de caraus, pentru marfurile transportate


Aceasta asigurare are ca obiect raspunderea ce revine transportatorului in calitate de caraus, pentru pagubele provocate bunurilor transportate cu autovehicule. Societatea de asigurari poate contracta asigurari cu societatile care efectueaza transporturi internationale cu autovehicule. Conditiile de asigurare sunt prevazute expres in polita de asigurare pentru cazurile de raspundere a transportatorilor in calitate de caraus, pentru bunurile transportate. Pentru autovehiculele asigurate, societatea de asigurari emite polite de asigurare, in baza carora se angajeaza ca la producerea evenimentului asigurat sa despagubeasca pe asigurat sau pe tertele persoane pagubite, cu conditia ca asiguratul sa fi platit prima de asigurare sau cea dintai rata a acesteia.

Limitele maxime de despagubire se stabilesc de comun acord intre asigurat si societatea de asigurari. Asiguratul are obligatia sa intretina in conditii optime bunurile asigurate, in scopul prevenirii producerii evenimentelor asigurate, iar societatea de asigurari are dreptul sa verifice modul in care asiguratul isi indeplineste obligatiile care decurg din contract.

Daca se produce evenimentul asigurat, asiguratul are obligatia: 
- sa instiinteze imediat organele de politie, pompierii sau alte autoritati publice de cercetare, cele mai apropiate de locul producerii evenimentului asigurat, solicitand intocmirea actelor cu privire la cauzele si imprejurarile producerii evenimentului si la pagubele produse
- sa ia pe seama societatii de asigurari si in cadrul sumei asigurate, potrivit cu imprejurarile, masuri pentru limitarea si combaterea daunelor
- sa ia, potrivit cu imprejurarile, masuri pentru salvarea bunurilor transportate, pastrarea si paza bunurilor ramase si pentru prevenirea degradarii lor ulterioare
- sa instiinteze imediat societatea de asigurari, in scris, despre producerea evenimentului asigurat. In instiintare trebuie sa se precizeze: felul bunurilor avariate sau distruse, data, locul, cauzele si imprejurarile producerii evenimentului asigurat, locul unde se afla bunurile avariate sau distruse, marimea probabila a daunei
- sa puna la dispozitia societatii de asigurari toate actele necesare evaluarii si stabilirii despagubirii.

Constatarea şi evaluarea daunelor:
- se fac de catre societatea de asigurari, direct sau prin imputerniciti, impreuna cu asiguratul sau imputernicitii acestuia sau prin experti, după cum s-a convenit.

Despăgubirea:
- care se acorda compenseaza cuantumul pagubei, dar nu poate depasi in nici un caz cuantumul pagubei, nici limita maxima a raspunderii la care s-a incheiat asigurarea si nici valoarea bunurilor la data si locul incarcarii sau in momentul producerii evenimentului asigurat.

In cazul in care, in momentul producerii evenimentului asigurat, valoarea bunurilor excede limita maxima a raspunderii pentru care s-a contractat asigurarea prevazuta in polita, despagubirea datorata se reduce proportional cu raportul dintre limita maxima a raspunderii prevazuta in polita si valoarea bunului la data producerii evenimentului asigurat. Transportatorul este raspunzator pentru pierderea totala sau partiala a marfii sau pentru vatamarea acesteia, care se produce din momentul primirii marfii la transport si pana la predarea acesteia, precum si pentru depasirea termenului de livrare.

Transportatorul este scutit de raspundere, atunci cand pierderea sau vatamarea marfii sunt consecinte ale unui risc special, care este indisolubil legat de una sau mai multe fapte, cum ar fi:
- utilizarea autovehiculelor descoperite si fara prelata, daca acest mod de utilizare a fost convenit in mod expres in contract si mentionat in scrisoarea de trasura
- lipsa sau defectiunea ambalajului pentru marfurile expuse prin natura lor la stricaciuni sau vatamari, atunci cand nu sunt ambalate sau sunt prost ambalate
- deplasarea, incarcarea, amplasarea sau descarcarea marfii de catre expeditor sau destinatar, sau de persoane care au activat in numele expeditorului sau destinatarului
- natura unor marfuri, expuse unor cauze inerente, fie perimarii complete sau partiale sau vatamarii din cauza ruperii, ruginirii, descompunerii spontane, uscarii etc
- incarcarea sau numerotarea insuficienta sau nesatisfacatoare a coletelor
- transportul animalelor vii

In situatia in care transportatorul este obligat sa despagubeasca pagubele provocate de pierderea totala sau partiala a marfii, cuantumul sumei ce urmeaza a fi restituita se determina pe baza costului marfii, in locul si la timpul primirii acesteia pentru transport.

Societatea de asigurari nu acorda despagubiri nici in urmatoarele cazuri:
- pagubele indirecte, cum ar fi scaderea preturilor marfurilor sau altele asemanatoare
- pagube datorate furtului bunurilor
- pagube produse intentionat de asigurat, daca intentia rezulta fara echivoc din actele incheiate de organele in drept
- pagubele produse datorita depasirii termenului de livrare, din cauza unor evenimente neacoperite prin asigurare
- pagube produse in situatiile in care autovehiculul nu avea certificat de inmatriculare valabil sau alta autorizatie de circulatie valabila
- in momentul accidentului, autovehiculul era condus de o persoana fara permis de conducere valabil pentru autovehiculul respectiv
- persoana care conducea autovehiculul ce a produs accidentul a parasit locul accidentului
- persoana care conducea autovehiculul ce a produs accidentul avea in sange o imbibatie alcoolica ce depaseste limita legala
- accidentul si pierderile s-au datorat unei coliziuni cu un vehicul feroviar ca urmare a nerespectarii de catre conducatorul auto a normelor legale privind trecerea la nivel de cale ferata
- accidentul a fost provocat de explozia sau incendiul cauzat de materiile si substantele periculoase transportate.

Toate aceste fapte trebuie sa rezulte din actele incheiate de catre organele competente.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu

Opinia ta conteaza !

melimeloparis.ro