Cumpara ANVELOPE VARA cu Pret Mic de pe Vadrexim.ro !

Modul de incheiere a asigurarii auto CARGO, suma asigurata si plata primei

Modul de incheiere a asigurarii CARGO
completarea de catre solicitantul asigurarii a cererii sau declaratiei de asigurare, in baza datelor completate pe proprie raspundere de catre solicitant si asumate prin semnatura, stabilindu-se elementele contractului (prima de asigurare, suma asigurata, obligatiile partilor). 
- analiza declaratiei de risc de catre asigurator, avand ca scop cunoasterea naturii si a proportiilor riscurilor precum si incadrarea riscului in normele de asigurare. 
- daca sunt intrunite conditiile prevazute de lege, asiguratorul nu poate refuza incheierea contractului, in schimb daca se constata ca solicitantul a fost de rea credinta, asiguratorul va refuza incheierea contractului. Contractul se considera incheiat prin plata primei de asigurare si emiterea documentului de asigurare (polita de asigurare). 

Suma asigurata si plata primei 

Suma asigurata reprezinta valoarea declarata a marfurilor inscrisa in polita de asigurare si este limita maxima a raspunderii asiguratorului ce se poate acorda in caz de dauna. 
In cazul unui singur transport de marfa, suma asigurata se stabileste in functie de interesele asigurabile, astfel: 
- valoarea bunului. 
- costul transportului si al asigurarii, daca nu este trecut in factura.
- taxe vamale. 
- supra asigurarea de 10% din valoarea bunului pentru acele cheltuieli ce nu pot fi prevazute la contractare. 

In cazul politei ABONAMENT, suma asigurata reprezinta estimarea valorica a marfurilor transportate de asigurat sub acoperirea politei ABONAMENT pe perioada de valabilitate a asigurarii.

Plata primei 

Pentru stabilirea cuantumului despagubirii la care este obligat, asiguratorul va deduce din dauna constatata: 
- eventualele parti din prima de asigurare neachitate inca de asigurat. 
- eventualele penalitati aplicate de asigurator in cazul neindeplinirii unor obligatii de catre asigurat. 
- se vor aplica clauzele privind sistemul de acoperire si dreptul asiguratorului la subrogare in drepturile asiguratului.
- se vor adauga sume ce reprezinta cheltuielile facute de asigurat in scopul diminuarii daunei.


Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu

Opinia ta conteaza !

melimeloparis.ro