Cumpara ANVELOPE VARA cu Pret Mic de pe Vadrexim.ro !

Asigurarea de raspundere civila legala


Asigurarea de raspundere civila legala facultativa compenseaza prejudiciile provocate de asigurat tertelor persoane, prin desfasurarea unor activitati care pot provoca avarierea, distrugerea de bunuri sau vatamarea corporala si chiar decesul unor persoane. Aceasta asigurare se refera la alte prejudicii decat cele produse prin accidente de autovehicule. Asigurarea poate fi contractata de catre primarii, unitati economice si institutii publice, organizatii obstesti, culturale, sportive, cooperative mestesugaresti, cooperative de consum si cele de credit, agenti privati, alte persoane juridice si persoane fizice care au sediul sau domiciliul pe teritoriul Romaniei. Asigurarea se contracteaza pentru sumele pe care asiguratii sunt obligati sa le plateasca drept despagubiri si cheltuieli de judecata ce ar putea rezulta din prejudiciile de care ei raspund, potrivit prevederilor legii, fata de tertele persoane pagubite, datorita vatamarii corporale sau decesului, avarierii sau distrugerii unor bunuri, precum si pentru cheltuielile efectuate de asigurat in procesul civil.

Asigurarea cuprinde si prejudiciile produse de persoane pentru care asiguratul raspunde potrivit prevederilor legii. In acelasi timp, asigurarea cuprinde si raspunderea membrilor familiei (sotie, sot, copii etc) care se afla in intretinerea asiguratului, ceea ce inseamna ca se acorda despagubiri si pentru pagubele ce se produc din culpa acestor persoane. Asigurarea poate fi contractata pentru diferite activitati economice desfasurate de intreprinderi industriale, de constructii, de prestari de servicii, precum si pentru activitati culturale, sportive, sanitare, pentru detinerea de cladiri etc.

In asigurare sunt cuprinse numai riscurile care se produc pe teritoriul Romaniei. Societatea de asigurari nu acordăa despagubiri daca accidentul s-a produs dintr-o cauza de forta majora (trasnet, cutremur de pamant, inundatie, avalanse de zapada, uragan etc.) sau accidentul s-a produs din culpa exclusiva a unei terte persoane. Nu se acorda despagubiri pentru: pagubele indirecte (reducerea valorilor bunurilor asigurate in urma reparatiilor, reducerea preturilor bunurilor, livrarea bunurilor cu intarziere etc) daunele produse prin intreruperea utilizarii bunurilor, intreruperea procesului de productie, daunele produse de desfasurarea operatiunilor militare in timp de razboi.

La aceste asigurari nu exista posibilitatea evaluarii in vederea asigurarii, sumele asigurate se stabilesc in functie de cererea asiguratului si tinandu-se seama de prevederile legale. In vederea contractarii asigurarii, asiguratul semneaza declaratia de asigurare. Primele de asigurare sunt, in unele cazuri fixe, iar in altele cazuri sunt variabile, in functie de obiectul asigurarii, de anumiti indicatori, precum si dupa cum este vorba de persoane juridice sau fizice.

Dupa plata primelor de asigurare, organele societatii de asigurari semneaza si emit contractul de asigurare. Raspunderea asiguratorului incepe la ora zero a primei zile prevazuta in contract si inceteaza la orele 24 ale ultimei zile de asigurare. Despagubirile se stabilesc pe baza intelegerii dintre asigurat si persoanele prejudiciate, cu acordul societatii de asigurari. Daca nu se realizeaza astfel de intelegeri, cuantumul despagubirii se stabileste prin hotarare judecatoreasca potrivit procedurii legale.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu

Opinia ta conteaza !

melimeloparis.ro