Cumpara ANVELOPE VARA cu Pret Mic de pe Vadrexim.ro !

Conducatorii de vehicule

Conducatorii de vehicule (art 20 - art 28) 

Dispozitii generale

Art. 20.

 (1) Pentru a conduce un autovehicul pe drumurile publice, conducatorul acestuia trebuie sa posede permis de conducere corespunzator si sa aiba varsta minima de 18 ani impliniti, cu exceptia celor care conduc autovehiculele din subcategoriile A1 si B1, care trebuie sa aiba varsta minima de 16 ani impliniti. 

 (2) Pentru a conduce pe drumurile publice tractoare, masini si utilaje autopropulsate agricole, forestiere sau pentru lucrari, conducatorii acestora trebuie sa posede permis de conducere valabil pentru categoriile sau subcategoriile prevazute in regulament. 

 (3) Conducatorii de tramvaie sau vehicule care efectueaza transport public de persoane, precum si cei care conduc autovehicule cu masa maxima autorizata mai mare de 7,5 tone sau cu gabarite depasite ori care transporta produse sau substante periculoase trebuie sa aiba varsta minima de 21 de ani Impliniti.

 (4) Conditiile de obtinere a permisului de conducere se stabilesc prin regulament.

Art. 21.

 (1) Conducatorii de autovehicule sau tramvaie trebuie sa aiba cunostintele si indemanarea necesare conducerii si sa fie apti din punct de vedere medical si psihologic. 

 (2) Conducatorii de autovehicule sau tramvaie vor fi verificati periodic din punct de vedere medical si psihologic, in conditiile stabilite prin reglementarile in vigoare. 

Art. 22.

 (1) Examinarea medicala si psihologica se realizeaza in scopul certificarii starii de sanatate, a calitatilor fizice si a aptitudinilor necesare unui conducator de autovehicul sau tramvai. 

 (2) Afectiunile medicale incompatibile cu calitatea de conducator de autovehicule sau tramvaie se stabilesc de catre Ministerul Sanatatii Publice si se aproba prin ordin al ministrului, care se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I. 

 (3) Examinarea medicala si psihologica se realizeaza in vederea: 
 a) aprobarii prezentarii la examen pentru obtinerea permisului de conducere;
 b) obtinerii certificatului de atestare profesionala pentru conducatorii de autovehicule si tramvaie;
 c) verificarii periodice, conform reglementarilor in vigoare. 

 (4) Examinarea medicala se realizeaza in institutii medicale autorizate, cu obligatia luarii in evidenta a solicitantului sau a conducatorului de autovehicul sau tramvai de catre medicul de familie, iar verificarea psihologica se realizeaza in laboratoare de specialitate autorizate din cadrul institutiilor abilitate. Lista institutiilor medicale si a laboratoarelor de specialitate autorizate se stabileste prin ordin comun al ministrului sanatatii publice si al ministrului transporturilor, constructiilor si turismului, care se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I. 

 (5) Medicul de familie, atunci cand constata ca o persoana din evidenta sa, care poseda permis de conducere, prezinta afectiuni medicale prevazute in ordinul ministrului sanatatii publice emis conform alin. (2), va solicita examenul de specialitate necesar, iar in cazul in care s-a stabilit ca persoana este declarata inapta medical sau psihologic pentru a conduce un autovehicul sau tramvai, va comunica aceasta imediat politiei rutiere pe raza careia medicul isi desfasoara activitatea. 

 (6) Verificarea medicala si psihologica se efectueaza in conditiile stabilite prin ordin comun al ministrului sanatatii publice si al ministrului transporturilor, constructiilor si turismului, care se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I. 

 (7) Permisul de conducere al persoanei care este declarata inapta medical sau psihologic pentru a conduce autovehicule ori tramvaie se retrage de catre politia rutiera si poate fi redobandit numai dupa incetarea motivului pentru care s-a luat aceasta masura. 

 (8) Avizul de apt sau inapt medical poate fi contestat doar pe baza unei expertize efectuate de institutiile medico-legale, la solicitarea si pe cheltuiala partilor interesate.

Permisul de conducere

Art. 23.

 (1) Dreptul de a conduce un autovehicul sau tramvai pe drumurile publice il are numai persoana care poseda permis de conducere valabil, corespunzator categoriei ori subcategoriei din care face parte vehiculul respectiv, sau dovada inlocuitoare a acestuia cu drept de circulatie. 

 (2) Au dreptul de a conduce autovehicule sau tramvaie pe drumurile publice, in conditiile stabilite prin regulament, si persoanele care urmeaza un curs de pregatire practica, in vederea obtinerii permisului de conducere, numai in prezenta si sub supravegherea directa a unui instructor auto atestat in acest sens, precum si a examinatorului din cadrul autoritatii competente in timpul desfasurarii probelor practice ale examenului pentru obtinerea permisului de conducere pentru oricare dintre categoriile ori subcategoriile prevazute de lege. 

 (3) Pe parcursul activitatii de pregatire practica sau de examinare in vederea obtinerii permisului de conducere, instructorul auto atestat ori, dupa caz, examinatorul impreuna cu persoana pe care o supravegheaza sau o examineaza raspund pentru incalcarea de catre aceasta a regulilor de circulatie sau, dupa caz, pentru pagubele produse tertilor ca urmare a producerii unui accident de circulatie. 

 (4) Persoanele care solicita prezentarea la examen pentru obtinerea permisului de conducere sau a unor noi categorii ori subcategorii ale acestuia trebuie sa indeplineasca, potrivit legii, conditiile de varsta, sa fie apte din punct de vedere medical si psihologic si sa faca dovada pregatirii teoretice si practice prin cursuri organizate de unitati autorizate, potrivit legii. 

 (5) Pregatirea teoretica si practica a persoanelor in vederea obtinerii permisului de conducere se efectueaza de catre profesori de legislatie rutiera si instructori auto atestati de autoritatea competenta, conform normelor metodologice aprobate prin ordin comun al ministrului transporturilor, constructiilor si turismului, al ministrului educatiei si cercetarii si al ministrului administratiei si internelor, care se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I. 

 (6) Pot fi atestati ca profesori de legislatie sau instructori auto pentru pregatirea practica, fara scolarizare si sustinerea examenului de atestare, politistii rutieri cu grad de ofiter carora le-au incetat raporturile de serviciu si care si-au desfasurat activitatea neintrerupt in ultimii 10 ani in structurile politiei rutiere. 

 (7) Politistii rutieri care nu au grad de ofiter pot fi atestati ca instructori auto pentru pregatirea practica, daca indeplinesc conditiile prevazute la alin. (6). 

 (8) Programa de invatamant pe baza careia se organizeaza cursuri de pregatire, precum si metodologia de organizare si desfasurare a cursurilor in vederea obtinerii permisului de conducere se stabilesc prin ordin comun al ministrului educatiei si cercetarii, al ministrului transporturilor, constructiilor si turismului si al ministrului administratiei si internelor, care se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I. 

 (9) Categoriile sau subcategoriile de vehicule pentru care este necesara obtinerea permisului de conducere, precum si conditiile concrete de obtinere a acestuia se stabilesc prin regulament.

 (10) Procedura de examinare pentru obtinerea permisului de conducere se stabileste prin ordin al ministrului administratiei si internelor, care se publica In Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

Art. 24.

 (1) Examinarea pentru obtinerea permisului de conducere si eliberarea acestuia se realizeaza de catre autoritatea competenta unde solicitantii isi au domiciliul sau resedinta. 

 (2) Forma si continutul permisului de conducere se stabilesc in conformitate cu conventiile internationale in domeniu la care Romania este parte, prin ordin al ministrului administratiei si internelor, care se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I. 

 (3) In localitatile in care autoritatea competenta autorizeaza desfasurarea cursurilor de pregatire si sustinerea examenului pentru obtinerea permisului de conducere, acestea se pot organiza, la cerere, si in limba minoritatii nationale respective. 

 (4) In cazul cetatenilor straini care isi stabilesc domiciliul sau resedinta in Romania, examinarea la proba teoretica pentru obtinerea permisului de conducere se poate efectua, la cerere, intr-o limba de circulatie internationala. 

 (5) Permisul de conducere este valabil 10 ani de la data eliberarii. La schimbarea de catre titular a domiciliului sau a numelui, in cazul pierderii, furtului ori al deteriorarii, precum si la expirarea perioadei de valabilitate, permisul de conducere se preschimba fara sustinerea unui nou examen, in conditiile stabilite prin regulament. 

 (6) Nu are dreptul sa se prezinte la examen pentru obtinerea permisului de conducere persoana care a fost condamnata, prin hotarare judecatoreasca ramasa definitiva, pentru o infractiune la regimul circulatiei pe drumurile publice sau de omor, lovire ori vatamare cauzatoare de moarte, vatamare corporala grava, talharie sau de furt al unui autovehicul, cu exceptia cazurilor cand a intervenit una dintre situatiile prevazute la art. 116 alin. (1).

Art. 25.

 (1) Pentru conducatorii de autovehicule sau tramvaie care au o vechime mai mica de un an de la obtinerea permisului de conducere se stabilesc prin regulament reguli suplimentare de circulatie. 

 (2) Autovehiculele conduse de persoanele prevazute la alin. (1) vor purta un semn distinctiv, in conditiile stabilite prin regulament. 

Art. 26.

Proprietarii sau detinatorii mandatati de autovehicule care efectueaza transport public de persoane sau de marfuri periculoase sunt obligati sa asigure testarea anuala a conducatorilor de autovehicule atestati profesional, in scopul insusirii corecte si al respectarii de catre acestia a dispozitiilor legale care reglementeaza circulatia pe drumurile publice. 

Art. 27.

 (1) Persoanele care isi stabilesc domiciliul ori resedinta in Romania pot solicita obtinerea permisului de conducere la autoritatile competente pe a caror raza isi au domiciliul sau resedinta, in conditiile prevazute la art. 24 alin. (1) si (6). 

 (2) Cetatenii romani cu domiciliul in strainatate pot solicita in Romania obtinerea permisului de conducere la autoritatile competente pe a caror raza isi au locuinta detinuta in proprietate sau inchiriata. In sensul prezentei ordonante de urgenta, locuinta din Romania a cetateanului roman cu domiciliul in strainatate se considera resedinta. 

 (3) Persoanele prevazute la alin. (1) si (2) trebuie sa faca dovada ca nu sunt titulare ale unui permis de conducere eliberat de o autoritate straina.

 (4) Se interzice detinerea simultana a doua permise de conducere nationale.

Art. 28.

Evidenta permiselor de conducere si a sanctiunilor aplicate conducatorilor de autovehicule sau tramvaie se tine de catre politia rutiera pe a carei raza titularii Isi au domiciliul sau resedinta. Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu

Opinia ta conteaza !

melimeloparis.ro